ร่วมบริจาคกับเราวันนี้

ร่วมบริจาคเพื่อ สนับสนุนฟ้องคดี ให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย และสนับสนุนศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ให้ทดสอบสินค้าและบริการ

เราคือใคร
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ความเป็นส่วนตัว

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่มีบทบาทในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดกว่า 30 ปีที่ก่อตั้งมา หน้าที่หลักของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คือการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเงิน โดยการใช้ข้อมูลจากนักวิชาการ และการทดสอบเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ปราศจากอคติ และอิทธิพลจากผู้ประกอบการ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมเผยแพร่ผ่านนิตยสารฉลาดซื้อ ไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น

"มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ลำดับที่ 576 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้บริโภค
ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้บริโภค สร้างพลังของผู้บริโภคที่เข้มแข็งเพื่อคุณภาพของสังคมที่ดีขึ้น
...เพื่อเราทุกคน"

ทุกยอดการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้สองวิธี

1. สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสินค้าและบริการผ่านการทดสอบเปรียบเทียบ ได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ แบบเล่มและออนไลน์ เพียงปีละ 1,200 บาท

2. ร่วมบริจาค

สนับสนุนการฟ้องคดีให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค ช่วยแก้ไข เยียวยาให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ มูลนิธิฯ จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หากเรามีงบประมาณมากขึ้น แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนหรือดำเนินคดีได้เอง แต่ยังมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากเรา เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าดำเนินการต่าง ๆ

สนับสนุนการทดสอบสินค้าและบริการโดย “ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ”

การทดสอบเปรียบเทียบสินค้าต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก แต่ศูนย์ฯ ยืนยันจะทดสอบสินค้าและบริการต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดให้ตนเองและยังได้รู้ถึงสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างระบบเฝ้าระวังเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

หมายเหตุ : ฉลาดซื้อไม่รับโฆษณาจากผู้ประกอบการ

Contribute to our cause via safe online payment.

เว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัย
ข้อมูลบัตรเครดิตรของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้ในระบบ
ขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ได้รับการปกป้องตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

https://ffcthailand.org/privacy

ร่วมบริจาคเพื่อ สนับสนุนฟ้องคดี
ให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
และสนับสนุนศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ
ให้ทดสอบสินค้าและบริการ


1.จำนวน

2.รายละเอียด

3.การชำระเงิน

กรุณาเลือกจำนวนเงินบริจาค (บาท)

หรือ ระบุจำนวนเงินบริจาคตามต้องการ (บาท)

ทุกยอดเงินของการบริจาค นำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาคเพื่อ สนับสนุนฟ้องคดี
ให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
และสนับสนุนศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ
ให้ทดสอบสินค้าและบริการ


1.จำนวน

2.รายละเอียด

3.การชำระเงิน

ข้อมูลใบเสร็จ
กรุณากรอกด้วยชื่อ-สกุลจริง ตามบัตรประชาชน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี กรอกเบอร์มือถือ เช่น 0891234567
ช่องทางการส่งใบเสร็จ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคเพื่อ สนับสนุนฟ้องคดี
ให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
และสนับสนุนศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ
ให้ทดสอบสินค้าและบริการ


1.จำนวน

2.รายละเอียด

3.การชำระเงิน

เลือกรูปแบบการชำระเงิน
(VISA, Master Card)
(VISA, Master Card)

รหัสความปลอดภัยบัตร

CVC/CVV/CID คือตัวเลข 3-4 ตัว

ที่ถูกพิมพ์อยู่ด้านหน้าหรือหลังบัตรของคุณ

(ไม่ใช่หมายเลขบัตรตัวนูน)

คุณสามารถบริจาคผ่าน QR Code ทุกธนาคาร หรือ Mobile Banking ของธนาคารของคุณ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (2)

หมายเลขพร้อมเพย์ 0993000203941

  1. Log-in Mobile Banking ของธนาคารของคุณ
  2. เลือกเมนู Scan QR Code
  3. Scan QR ที่ปรากฎในหน้าจอนี้
  4. ตรวจสอบยอดเงิน และชื่อบัญชี ว่าใช่มูลนิธิที่คุณ กำลังจะบริจาคหรือไม่
  5. เมื่อทำรายการบน Mobile Banking เรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลสำเร็จ
  6. อัปโหลดหลักฐานการโอน
  7. รอรับใบเสร็จรับเงินทางอีเมลที่แจ้งไว้
วิธีส่งหลักฐานการโอน

1. อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินด้านล่างหน้านี้ หรือ

2. ส่งมาที่ อีเมล chaladsue@gmail.com หรือ donationffc@gmail.com
3. ส่งมาที่ ไลน์แอท @chaladsue.online พร้อมใส่รายละเอียดชื่อ - ที่อยู่ ที่จะให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

คลิกเพื่ออัปโหลด

หลักฐานการโอน

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (2)

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา งามวงศ์วาน

319 - 2 - 62123 - 1

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

463 - 1 - 10884 - 6

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาย่อย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

088 - 0 - 38742 - 8

ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย

สาขา งามวงศ์วาน

058 - 2 - 86735 - 6

ธนาคารกรุงไทย

สาขา งามวงศ์วาน

141 - 1 - 28408 - 9

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (2)

หมายเลขพร้อมเพย์ 0993000203941

วิธีส่งหลักฐานการโอน

1. อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินด้านล่างหน้านี้ หรือ

2. ส่งมาที่ อีเมล chaladsue@gmail.com หรือ donationffc@gmail.com
3. ส่งมาที่ ไลน์แอท @chaladsue.online พร้อมใส่รายละเอียดชื่อ - ที่อยู่ ที่จะให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

คลิกเพื่ออัปโหลด

หลักฐานการโอน